Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce – klasy I,II,III.

Elektrośmieci – co z nimi robić dowiedzą się dzieci.

  • Powitanie.
  • Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.
  • Wyświetlenie prezentacji „ELEKTROŚMIECI – co z nimi robić dowiedzą się dzieci” oraz pogadanka z dziećmi na temat elektrośmieci oraz omówienie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami” : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika).
  • Prezentacja elektrośmieci – dzieci oglądają sprzęty elektryczne i elektroniczne i starają się odnaleźć na nich znaczek przekreślonego kosza. 
  • Plakat CZYSTA ZIEMIA – dzieci w grupach tworzą plakaty pt. „Czysta Ziemia”.
  • Podsumowanie i zakończenie prelekcji.

 

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA