Szkoła Podstawowa w Kuźnicy – klasa 1

Elektrośmieci – co z nimi robić dowiedzą się dzieci.
– Powitanie.

– Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

-Pogadanka z dziećmi na temat elektrośmieci oraz omówienie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami” : (nie       chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie  wyrzucaj do śmietnika).

– Prezentacja elektrośmieci – dzieci oglądają sprzęty elektryczne i elektroniczne i starają się odnaleźć na nich     znaczek  przekreślonego kosza.

– Plakat CZYSTA ZIEMIA – dzieci w grupach tworzą plakaty pt. „Czysta Ziemia”.

– Podsumowanie prelekcji.

– Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów z logo ”Czysta Ziemia”.

– Zakończenie prelekcji.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA