Szkoła Podstawowa w Kopciach, klasy 7 i 8

Edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej w Kopciach zakończyliśmy spotkaniem z uczennicami i uczniami klas 7 i 8.

Hasło „Myśl Globalnie, działaj lokalnie” interpretowała młodzież, która niebawem opuści szkolne mury.

Po wypełnieniu ankiet na temat zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, rozmawialiśmy o skutkach naszych lokalnych działań i ich konsekwencjach w skali globalnej.

Nikt nie miał wątpliwości, że nasze zachowanie i podejmowane decyzje, mają ogromny wpływ na środowisko i otaczającą nas przyrodę, że to do nas należy troska o to, w jakich warunkach będą żyć przyszłe pokolenia.

Wiedza na temat prawidłowego postępowania z ZSEE i skutkach ich nie przestrzegania, prawach i obowiązkach konsumentów, na pewno pozytywnie wpłynie na styl życia młodych ludzi w dorosłym świecie.

W imieniu Fundacji Czysta Ziemia, składam ogromne podziękowania dla Pana Dyrektora i całego Grona Pedagogicznego za cudowną atmosferę, życzliwość i pomoc.

Jednocześnie gratuluję wspaniałej społeczności szkolnej: dzieci i młodzieży otwartej na współpracę i nowe wyzwania.

KD

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA