Misja Fundacji

„Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń
Nasz prawdziwy niewatpliwy wielki skarb
Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi
Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj”
Jan Pietrzak

Fundacja Czysta Ziemia powstała w celu walki o naturalne srodowisko, które na skutek działalnosci człowieka staje się coraz bardziej zagrożone.
Nowoczesny przemysł, nowe technologie, postęp techniczny w każdej dziedzinie gospodarki niesie za soba nie tylko ułatwienia w życiu codziennym, ale również niebezpieczeństwo o którym niewielu z nas pamięta i zdaje sobie sprawę z jego szkodliwosci.

Jest wiele Fundacji, które za swój szczytny cel obieraja walkę o nasza ziemię – i dobrze, wszyscy pragniemy właczyć się w ten nurt.

Temat walki o ochronę srodowiska naturalnego jest ogromny, nie możemy zajmować się wszystkim, dlatego też Fundacja Czysta Ziemia pragnie skupić się przede wszystkim na edukacji ekologicznej i czynnym działaniu w zakresie walki z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Naszym celem jest uswiadamianie lokalnej społecznosci jakim zagrożeniem sa tzw. „elektrosmieci”.

Korzystajac na co dzień z urzadzeń elektrycznych i elektronicznych nie traktujemy ich jako niebezpieczne.

Staja się takimi jako odpady, czyli zużyte urzadzenia których należy się pozbyć.

Zwiazki jakie zawieraja te urzadzenia (rtęć, kadm, PCB, azbest, freon, brom) sa niesłychanie szkodliwe zarówno dla srodowiska: gleba, wody gruntowe, powietrze, jak również naszego zdrowia.

11 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązujaca nas wszystkich do właściwego postępowania w zakresie pozbywania się odpadów elektrycznych i elektronicznych jako odpadów niebezpiecznych, nawet pod kara grzywny do 5.000,- zł
Opracowalismy program edukacji ekologicznej pt.: „Walczymy o czysta ziemię”.
Zachęcamy do współpracy wszystkich tych, którym leży na sercu dbałosć o nasze otoczenie w którym żyjemy.

Pragniemy nawiazać współpracę z samorzadami gmin, lokalna społecznoscia, szkołami, grupami społecznymi, klubami, firmami i zakładami pracy.

Fundacja została powołana do życia w pazdzierniku 2009r. przez młody ambitny zespół ludzi z branży ochrony srodowiska i grupę wolontariuszy, którzy majac wiedzę, wrażliwosć i swiadomosć wagi problemu chca aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowej rzeczywistosci dla nas i dla przyszłych pokoleń.