Kontakt

Fundacja CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpadami


Dane fundacji


03-158 Warszawa
ul. J. Mehoffera 103 lok. 38

Mapa dojazdowa


biuro@czystaziemia.org


NIP: 9372605371

Regon: 241316067

Nr KRS: 0000337922

Nr konta bankowego:
BGŻ 13 2030 0045 1110 0000 0283 5860


Napisz do nas


    Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Czysta Ziemia na rzecz walki z odpadami , z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 103 lok. 38, 03-158 Warszawa, NIP: 9372605371.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy.