odwołane zbiórki ZSEiE

Niestety z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych odwołane zostały zbiórki odpadów elektronicznych planowane na ten tydzień, czyli w Gminie Czaniec oraz w Mieście Wisła.

W związku z faktem, iż informacja może nie dotrzeć na czas do wszystkich mieszkańców w planowanych dniach zbiórki wysłany zostanie transport, który odbierze zgromadzone odpady. Zbiórka właściwa odbędzie się w innym terminie.

Wraz z Urzędem Miasta Wisła ustalony został nowy termin zbiórki w Wiśle: 29 czerwiec 2010, godziny i miejsca zbiórki nie ulegają zmianie.