Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Realizacja Programu „Zostań Przyjacielem Ziemi”. Współpraca z Fundacją „Czysta Ziemia”.

W klasach III b i III c realizowany jest program „Zostań Przyjacielem Ziemi”. W ramach tego programu wychowawcy klas Pani Monika Nowak-Kowalska i Pani Renata Prus współpracują z Fundacją „Czysta Ziemia”.

Celem programu i współpracy z fundacją jest:

  • kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje;
  • podejmowanie przez uczniów różnorodnych działań proekologicznych;
  • kształtowanie świadomości wpływu własnego działania na środowisko naturalne;
  • propagowanie wartości ekologicznych;
  • uzyskanie wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

Pani Monika Nowak-Kowalska i Pani Renata Prus przygotowały prelekcję na temat postępowania z elektrośmieciami. Była to pouczająca lekcja, w trakcie której dzieci dowiedziały się, co to są elektrośmieci, dlaczego należy segregować odpady i na czym polega recykling. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Nauczyły się również, gdzie czyli w jakie miejsca należy składować elektrośmieci. Uczniowie zrozumieli, dlaczego są to odpady szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska . Lekcja ta pomogła dzieciom uporządkować wiedzę na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska przyrodniczego. Wzmocniła również ich wiarę w to, że należy dbać o przyrodę i naszą planetę. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali dyplomy.