Prelekcja w internacie przy Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Elektrośmieci –problem lokalny czy globalny?

Zapoznanie uczniów z omawianą tematyką.

Praca grupowa uczniów:

Uczniowie odpowiadają na zadane pytania . Odpowiedź umieszczamy na tablicy.

 Jakie urządzenia elektroniczne i elektryczne mają w domu?

Które urządzenia elektroniczne i elektryczne uważają za niezbędne w ich życiu?

Jak długo mają w domu poszczególne urządzenia elektroniczne i elektryczne, zanim je wymienią na nowe?

Jak często wymieniają baterie w urządzeniach?

Gdzie ludzie wyrzucają  lub zostawiają przestarzałe urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz zużyte baterie?

 Co się dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami?

Dyskusja 5 minut.

Obejrzenie fragmentu filmu pobranego ze strony: SOS WWF ukazującego problem elektrośmieci.

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci.

Zastanawialiśmy się co możemy zrobić, aby elektrozłomu było mniej i co to znaczy kupować odpowiedzialnie.

Utworzenie haseł pt. Elektrośmieci –problem lokalny czy globalny.

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów opracowanych przez Fundację Czysta Ziemia i podsumowanie i omówienie  testu (ankiety)

Rozdanie długopisów , toreb ekologicznych z logo” Czysta Ziemia” dla uczniów najbardziej aktywnych .

Zakończenie prelekcji.