Fundacja Czysta Ziemia w Szkole Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni

Tuż przed końcem roku szkolnego spotkaliśmy się z uczniami SP w Weryni.

Nie było to nasze pierwsze spotkanie, dlatego też na podstawie posiadanej już wiedzy,

zgodziliśmy się, że elektrośmieci są groźne i problem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykracza daleko poza nasze granice, a hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie” to nie są tylko puste słowa.

Uczniowie starszych klas wypełniając ankietę mieli okazję do samooceny, co tak naprawdę zapamiętali z poprzedniego spotkania i jaką wiedzę posiadają na temat ZSEE.

Wyniki testu, były tematem dyskusji i przypomnieniem podstawowych zasad postępowania  z elektrośmieciami.

Prezentacja filmu „Elektroniczne śmietnisko” zakończyła spotkanie z uczniami 7-mej i 8-mej klasy.

Uczniowie i uczennice klas 4,5 i 6, przypomnieli sobie z czego składa się komputer i jakie substancje są szkodliwe, a jakie surowce można pozyskać metodą recyklingu do wyprodukowania nowych rzeczy. Swoją wiedzę na temat elektroniki sprawdzili rozwiązując krzyżówki.

Przypomnieliśmy sobie:

– 5 złotych zasad postępowania z ZSEE

– PSZOK – ważne miejsce w każdej gminie

– Kim jest odpowiedzialny klient

– Recykling i Upcykling – definicje i znaczenie

– Szkodliwe związki i konsekwencje zatrucia środowiska

Chociaż podczas naszego spotkania unosiła się już atmosfera rozluźnienia i zbliżających się wakacji, to jestem przekonana, że utrwalona wiedza o elektrośmieciach pozostanie w pamięci uczniów i uczennic.

A może kto wie ? Zostanie wykorzystana podczas wakacji.

Na pożegnanie rozdaliśmy opaski odblaskowe z logo fundacji, które mamy nadzieję przydadzą się podczas wakacyjnych wędrówek.

Panu Dyrektorowi Dziękujemy za zaproszenie, empatię i współpracę.

Wszystkim Pedagogom, Rodzicom i Młodzieży Szkolnej życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości, słonecznych dni, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

KD

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA