104 Wielopoziomowa Środowiskowa Drużyna Harcerska „Buki” z Milejczyc

104 Wielopoziomowa Środowiskowa Drużyna Harcerska „Buki” z Milejczyc

 Elektroodpady – poznajemy postępowania z nimi zasady.

Powitanie, rozpoczęcie zbiórki. 

Zapoznanie zuchów z omawianą tematyką. Pogadanka na temat elektrośmieci. 

Prezentacja przykładowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zapoznanie się z oznakowaniem na danych urządzeniach. 

Wykonanie plakatu „CZYSTA ZIEMIA”. Dzieci kolorują przedmioty, rośliny, zwierzęta, a następnie przyklejają je w odpowiednie miejsce kuli ziemskiej. 

Podsumowanie prelekcji. 

Rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów z logo ”Czysta Ziemia”.

  

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA