Publiczne Przedszkole nr 58 w Lublinie

Przeprowadzono  prelekcje ekologiczne na terenie gminy Lublin w wybranych placówkach oświatowych (przedszkolach). Prelekcje dotyczyły prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w ramach Publicznych Kampanii Edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Czysta Ziemia na rzecz walki z odpadami .

   

  

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERA FIRMA

RDUCH