Zbiórka odpadów elektronicznych w Gminie Jasienica

Fundacja CZYSTA ZIEMIA, przy współudziale firmy recyklingowej Elektrozłom sp. z o.o. bierze udział w niedopłatnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Jasienica.

Zbiórkę organizuje Urząd Gminy Jasienica w dniach od 24 do 26.03.2010 r.