Porady dla użytkownika

Porady dla użytkownika sprzętu elektronicznego

Ustawa o ZSEiE określa prawa i obowiązki użytkowników sprzętu elektronicznego oraz wskazuje sposób postępowania z odpadami powstałymi z tego sprzętu.

Obowiązki:

  • Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, czyli np. do:
  • sklepu – w przypadku zakupu podobnego sprzętu (na wymianę)
  • do punktu serwisowego
  • do punktu zbiórki odpadów lub zakładu przetwarzania
  • Zabronione jest pod karą grzywny umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, czyli nie można wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego do kosza, pozostawiać przy śmietnikach, przy drodze, w lasach, itp. Wysokość grzywny do 5 000 zł.

Prawa:

  • Użytkownik sprzętu ma prawo do nieodpłatnego oddania elektrośmieci w punktach zbiórki odpadów elektronicznych, informacja o lokalizacji takich punktów na terenie danej gminy powinna być ogólno dostępna, można jej szukać w ogłoszeniach, na tronie internetowej gminy, ewentualnie zadzwonić do urzędu.
  • W przypadku zakupu nowego urządzenia elektronicznego klient ma prawo do oddania takiego samego zużytego urządzenia elektronicznego. Kupując lodówkę można oddać starą lodówkę, radio za radio, telewizor za telewizor, itd.
  • Użytkownik ma prawo bez dodatkowy opłat pozostawić urządzenie elektroniczne w serwisie w przypadku gdy jego naprawa stała się nieopłacalna.
  • Kupując nowe urządzenie przyszły użytkownik ma prawo do zapoznania się z Kosztami Gospodarowania Odpadami, np w postaci wyszczególnienia na fakturze lub paragonie.