ustawa o ZSEiE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 wraz z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony