Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

IMG_0720

Elektrośmieci –co z nimi robić?

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.

Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić?

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Przedstawienie rymowanki o elektrośmieciach:

„Pamiętaj ekologu młody,

Nie wrzucaj elektrośmieci do wody,

Nie wrzucaj ich do kontenera,

Przynieś je do punktu w którym się je zbiera.”

Dzieci powtarzają ją kilka razy.

Kolorowanie kolorowanek przez dzieci o tematyce „Elektroodpady”

Wypracowanie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami : (Nie chomikuj, Nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju) i umieszczenie ich na tablicy

Przeprowadzenie testu w postaci konkursu sprawdzającego zdobytą wiedzę wiedzę. Konkurs polega na wyciągnięciu z pudełka kartonika z obrazkiem i przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy : elektrośmieci lub nieelektrośmieci. Za prawidłowe rozpoznanie uczeń otrzymuje nagrodę: długopis z logo fundacji „Czysta Ziemia”

Rozdanie wszystkim uczestnikom opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i zakończenie prelekcji

FILM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW AKCJI V2 KL. II