Szkoła Podstawowa w Sarnakach I i II klasa

 Elektrośmieci- co z nimi robić, dowiedzą się dzieci.
Powitanie.
Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką.
Prezentacja slajdów: Elektrośmieci- co z nimi robić dowiedzą się dzieci.


Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach.
Nauczenie się rymowanki ”Pamiętaj ekologu młody”.
Wypracowanie zasad: ”Jak postępować z elektrośmieciami : (nie chomikuj, nie demontuj, oddaj do punktu zbierania, oddaj w sklepie jeśli kupujesz sprzęt tego samego rodzaju, nie wyrzucaj do śmietnika). Dzieci kolorują kolorowanki o tematyce elektrośmieci i na ich podstawie układają zasady postępowanie z ZSEE.


Przeprowadzenie testu podsumowującego wiadomości zdobyte na prelekcji i rozdanie dzieciom biorących w nim udział, opasek odblaskowych. .
Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia z logo ”Czysta Ziemia” .
Zakończenie prelekcji .