Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

Fundacja CZYSTA ZIEMIA

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

W ramach nauki o ekologii i geografii, spotkaliśmy się z uczniami i uczennicami aby poruszyć temat elektrośmieci i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zagrażają naszej planecie.

Jak właściwe postępowanie z elektrozłomem wpływa na oszczędność energii i zasobów naturalnych ziemi.

Nie trzymaj w domu elektrozłomu” to był temat dla klas trzecich.

 

Elektrośmieci-segregacja i co dalej” zastanawialiśmy się w klasach czwartych,

 

natomiast w klasach piątych przerabialiśmy „Dobre rady na odpady”

 

W klasach 6-tych zdecydowanie mówiliśmy „Elektrośmieciom STOP”.

 

Klasy siódme przekonaliśmy, że „Elektrośmieci są groźne”, natomiast klasy ósme  namawialiśmy: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Wyjaśniliśmy co to jest PSZOK i co oznacza skrót ZSEE, jakie znaczenie ma eko-znak „przekreślony kosz”. Omówiliśmy 5 złotych zasad postępowania z ZSEE i jakie są Prawa i Obowiązki konsumenta.

Zastanawialiśmy się jakie znaczenie ma recykling i co to jest upcykling.

Były ciekawostki, zagadki ekologiczno – przyrodnicze , krzyżówki i układanie na czas wyrazów związanych z tematyką spotkania.

Dla starszych klas przygotowaliśmy ankietę „ Co wiemy, a czego nie na temat ZSEE”.

Uczniowie otrzymali opaski odblaskowe z logo Fundacji, użytkowe ulotki z tabliczką mnożenia i tablicą Mendelejewa, najbardziej aktywni otrzymali torby ekologiczne.

W sumie w naszych spotkaniach wzięło udział 430 uczniów i uczennic.

Dyrekcji i Gronu Nauczycielskiemu dziękujemy za zaproszenie i wyrazy sympatii.

Młodzieży szkolnej dziękuję za czynny udział w zajęciach.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Małgorzaty Serafin-Kochanowicz nauczycielki geografii

za empatię, pomoc i zaangażowanie w organizacji spotkań oraz członkom Klubu francusko-geograficznego „Odkrywaj z nami świat” prowadzonego przez ucznia klasy 8c Wojtka Pereta.

KD

EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ WSPIERAJĄ FIRMY