Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.

Powitanie.

Zapoznanie dzieci z omawianą tematyką. 

Uczniowie podają sprzęt elektryczny i elektroniczny, który posiadają w domu. 

Prezentacja przykładowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i zapoznanie się z oznakowaniem na podanych urządzeniach. 

Prezentacja slajdów: Elektroodpady i postępowania z nimi zasady.

Uczniowie segregują podane przedmioty do dwóch pudełek: elektrośmieci i „nieelektrośmieci”.

Kolorowanie kolorowanek o tematyce „Jak postępować z elektrośmieciami?”

Wypracowanie zasad postępowania z elektroodpadami.

Rozdanie wszystkim uczestnikom ulotek z tabliczką mnożenia, opasek odblaskowych z logo ”Czysta Ziemia” i dyplomów Małego Ekologa.

Zakończenie prelekcji.

      

Edukację ekologiczną wspiera firma