Morskie opowieści Bałtyk

Planując letni wypoczynek najczęściej wybieramy się nad morze.

Szum fal, piaszczysta plaża, błękitne niebo i podmuch wiatru we włosach.

Z nostalgią będziemy wspominać niezapomniane chwile w nadmorskich kurortach.

Nie każdy jednak wie, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie,

a Polska jest krajem, który odprowadza najwięcej ścieków komunalnych do Bałtyku.”

Na wybrzeżach Bałtyku leży aż dziewięć państw zamieszkiwanych łącznie przez ponad 80 mln ludzi. Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy.

Swoje ujście znajduje aż 20 rzek, z czego połowa przepływa przez Polskę. Rzeki te niosą ze sobą hektolitry ścieków, nawozów i pestycydów.
Polska jest krajem, który odprowadza najwięcej ścieków komunalnych do Bałtyku. Kryją się w nich rozmaite detergenty używane do mycia ciała czy domowych porządków, odpady uboczne powstałe podczas spalania śmieci, w których znajdują się metale ciężkie – kadm, rtęć i ołów, a także rozmaite substancje ropopochodne. Do Bałtyku trafiają także tzw. ścieki bytowe, czyli pochodzące z budynków mieszkalnych, które mogą potencjalnie doprowadzić do skażenia mikrobiologicznego.
W najgorszym stanie jest ujście Odry (na terytorium Polski), Wisły (również na terytorium Polski), Niemna (na terytorium Litwy) i Newy (na terytorium obwodu królewieckiego).

Więcej na stronie Interia