Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie – Program „Zostań Przyjacielem Ziemi”

Realizacja Programu „Zostań Przyjacielem Ziemi”. Współpraca z Fundacją „Czysta Ziemia”.

W klasach II b i II c, Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, realizowany jest program „Zostań Przyjacielem Ziemi”. W ramach tego programu wychowawcy klas Pani Monika Nowak-Kowalska i Pani Renata Prus współpracują z Fundacją „Czysta Ziemia”.

Celem programu i współpracy z fundacją jest:

 • kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje;
 • podejmowanie przez uczniów różnorodnych działań proekologicznych;
 • kształtowanie świadomości wpływu własnego działania na środowisko naturalne;
 • propagowanie wartości ekologicznych;
 • uzyskanie wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

Pani Monika Nowak-Kowalska i Pani Renata Prus przygotowały prelekcję na temat postępowania z elektrośmieciami. Była to pouczająca lekcja, w trakcie której dzieci dowiedziały się, co to są elektrośmieci, dlaczego należy segregować odpady i na czym polega recykling. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Nauczyły się również, gdzie czyli w jakie miejsca należy składować elektrośmieci. Uczniowie zrozumieli, dlaczego są to odpady szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska . Lekcja ta pomogła dzieciom uporządkować wiedzę na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska przyrodniczego. Wzmocniła również ich wiarę w to, że należy dbać o przyrodę i naszą planetę. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali dyplomy oraz opaski odblaskowe z logo „Czysta Ziemia”.

Jak postępować ze sprzętem elektronicznym?

 • Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz nowego urządzenia. Zanim je kupisz, sprawdź, czy poszczególne elementy nadają się do powtórnego wykorzystania, czy urządzenie jest na gwarancji, czy nie zużywa dużo energii .
 • Jeśli sprzęt elektryczny lub elektroniczny przestał działać, nie wyrzucaj go od razu, tylko odnieś do specjalistycznego punktu serwisowego i tam poproś o naprawę.
 • Pamiętaj, że elektrosprzęt i baterie mogą zawierać szkodliwe substancje. Nigdy nie demontuj samodzielnie urządzeń elektrycznych i elektronicznych ani nie próbuj sprawdzać, co znajduje się wewnątrz baterii. To bardzo niebezpieczne.
 • Nie gromadź w domu nieużywanego sprzętu, nawet tego działającego. Lepiej oddaj go komuś, komu urządzenie się przyda, albo zanieś do punktu zbiórki
 • Używaj sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zawsze czytaj instrukcję obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Znajdziesz w niej też informacje, co robić w przypadku konkretnych usterek.
 • Zużyte baterie też mogą być odpadem niebezpiecznym. Wyrzucaj je do specjalnych pojemników, które odbierane są przez firmy neutralizujące szkodliwe odpady.

 

EDUKACJĘ EKOLOGICZĄ WSPIERA FIRMA LONTEX