Baterie – czy można sobie dzisiaj wyobrazić życie bez korzystania z baterii ?

W tym dniu 18 lutego 1745 roku urodził się Alessandro Volta, włoski wynalazca, który jako pierwszy skonstruował ogniwo galwaniczne, co przyczyniło się do powstania baterii.

Baterie – czy można sobie dzisiaj wyobrazić życie bez korzystania z baterii ?

Używamy baterii jednorazowych, nieodnawialnych, jak i baterii wtórnych czyli akumulatorów wielokrotnego użytku.

Nie sposób wymienić wszystkich urządzeń działających na baterie:

latarki, telefony, zegary, piloty, gry elektroniczne, radia, szczoteczki do zębów, zabawki

i wiele, wiele innych urządzeń wymagających bezprzewodowego zasilania.

Czy wiesz, że:

Zużyta jednorazowa bateria staje się odpadem niebezpiecznym, ponieważ do jej produkcji wykorzystuje się metale ciężkie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Szczególne zagrożenie stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie takie jak: ołów, kadm, rtęć, cynk, lit, nikiel a także kwasy i zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Ponadto w bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki.

Czy wiesz, że;

Jedna mała bateria guzikowa powoduje skażenie 1 m3 gleby i 400 litrów wody ?

Dlatego też, tak jak w przypadku wszystkich odpadów niebezpiecznych obowiązują zasady prawidłowego postępowania.

1. Pod żadnym pozorem nie łącz zużytych baterii z innymi odpadami

2. Nie wyrzucaj baterii do zwykłego kosza

3. Zbieraj zużyte baterie do osobnego pojemnika

4. Zebrane baterie przekaż do recyklingu:

(zużyte baterie możemy oddać do PSZOK-u lub wrzucić do specjalnych pojemników,

które znajdują się w sklepach, na poczcie i placówkach oświatowych)